Načítám data

Muzeum vydalo unikátní 50 Kčs bankovku z roku 1963

Oznamujeme vydání unikátního počinu v tvorbě bankovek.


Muzeum cenných papírů se od svého vzniku věnuje tisku tzv. sběratelských bankovek známých jako pamětní listy v podobě bankovek, zejména tzv. Gábrišovek. Od roku 2021 začalo vydávat i reprinty vzácných a sběratelsky téměř nedostupných československých bankovek.

Nyní připravilo něco, co tu dosud nebylo. Vydalo pamětní list v podobě bankovky, která nikdy neexistovala.

Jde o bankovku 50 Kčs. Reálná bankovka byla vydána jako vzor 1964 II. emise bankovek po měnové reformě v roce 1953 a v oběhu byla od 1. dubna 1965 až do 30. června 1991. Na lícové straně jsou dvě postavy, sovětský voják a partyzán s pozadím horské krajiny. Na rubové straně známá rafinerie minerálních olejů Slovnaft v Bratislavě. Autorem realizovaného návrhu bankovky byl Václav Fiala.

Ve skutečnosti navrhl tento autor jinou podobu, která byla datovaná 1963, ale v konečné podobě nebyla schválena a od realizované verze se výrazně v mnoha ohledech liší.

V České národní bance je uložena původní tužkou provedená skica, prokreslená do konečných detailů, která ale neprošla k realizaci, a autor nakonec realizoval onu známou a vydanou verzi. Tedy až dosud.

Muzeum cenných papírů po dohodě s ČNB a se souhlasem dědiců autorských práv využilo této skici a dokončilo bankovku do ceninové podoby, jak by vypadala tehdy realizovaná verze dle dochovanému návrhu. Bankovka je sice novotiskem ve smyslu slova, ale nikdy nerealizované podoby, takže nejde o reprint či novotisk původní bankovky. S využitím všech dostupných archivních materiálů jde o vytvoření věrné rekonstrukce, tak jak bankovka měla či mohla vypadat.

Grafických prací se ujali mistři svého oboru. Ryteckého přepisu náročných kreseb se ujal rytec Jozef Česla, ceninové podoby a ochranných prvků grafik Matěj Gábriš. Tisk provedla ofsetem DAS SECURITY PRINTING a novotisk má 15 ochranných prvků.

Jde o počin unikátní a zřejmě jde o unikát i v délce vzniku, neboť mezi vytvořením kresby a realizací uplynulo rovných 60 let. Jde o tisk hodný každé sbírky československých bankovek pro svoji dokumentační hodnotu k porovnání realizované a nerealizované verze. Takových případů je i ve světovém měřítku poskrovnu.

Bankovka je vytištěna ve dvou sériích v limitovaném nákladu 600 kusů a její slavnostní křest proběhne v první den vánočního veletrhu Sběratel, tedy 24. listopadu 2023 v 14:00 hod.

1700301169_G01

1700301169_G01 rub