Načítám data

O sbírkách

Muzeum cenných papírů spravuje rozsáhlé sbírky, které v současné době čítají přes 100.000 exponátů.

Aby se v nich bylo možné orientovat, jsou rozčleněny do jednotlivých sbírkových fondů, evidujících jednotlivé druhy nebo časová období v případě rozsáhlejších fondů.

S konkrétními sbírkovými fondy se blíže seznámíte v sekci sbírky v části označené jako sbírkové fondy.

Historie podnikání, ale i politická mapa světa se v průběhu času měnila. V uvedených sbírkových fondech tak můžete narazit na určité anomálie dané právě těmito historickými událostmi.

Území nazvané ve sbírkových fondech ČSR se dá specifikovat jako území, které zahrnuje historické země koruny České, Slovensko a Podkarpatskou Rus dle vymezení hranic Československé republiky do roku 1938 tedy tzv. první republiky.

Sbírky obsahující takové označení obsahují exponáty, které se dají řadit i pod další státní útvary zejména pak:
- Rakouské císařství do roku 1867 včetně zemí Uherské koruny, pokud provozovaný podnik byl na území budoucího Československa
- Rakousko - Uhersko z let 1867 - 1918
- Slovenská republika z let 1939 - 1945

Vzhledem k historickému vývoji lze tedy ve fondech označených jako ČSR nalézt i exponáty, jejichž místo vydání je např. Vídeň. Podmínkou je však, aby uvedený podnik byl provozoval svůj předmět podnikání na území ČSR a byl případně po roce 1918 nostrifikován na území republiky.

Místopisné řazení je vždy vázáno na místně příslušný obchodní soud, který firmu registroval. Tedy např. bude-li se firma jmenovat Mostecká uhelná, ale její sídlo bylo v Praze a rovněž emise akcií byla vydána v Praze, bude taková akcie dohledatelná místopisně pod Prahou. Naopak, ale třeba pohlednice, pokud zobrazuje přímo závod v Mostě, bude dohledatelná pod Mostem nebo onou lokalitou kde se fakticky fotografovalo. Toto pravidlo se vztahuje obecně nejen k českým, ale všem exponátům.

Z historického hlediska je podstatná i měna a místně příslušný obchodní soud, bez ohledu na dnešní řazení. Proto třeba exponáty z území tzv. Sudet, které znějí na Říšské marky vydané v letech 1938-1945 např. v Liberci (Reichenberg) jsou řazeny nikoli pod Československo, ale pod Německo-Sudety neboť patří pod jiný státní útvar. Podobně město Gdaňsk (Danzig). Cenné papíry vydané do roku 1920 patří pod Německo, v letech 1920-1939 budou vedeny pod samostatným státním útvarem a od roku 1939 opět pod Německem. Podobných státních útvarů, zejména koloniálních se podobně dá nalézt v našich sbírkách několik.

Exponáty vydané po roce 1993 na území České republiky a Slovenské republiky jsou řazeny jako papíry ČSR, protože jejich řazení je dáno návazností emisí vydaných v Československu, které by zařazením Slovenské republiky oddělilo od logicky navazující linie jednotlivých emisí předchozích.

Ve sbírkových fondech loterií je Rakouská třídní loterie řazena pod losy světa i přes platnost na území ČSR a to proto, že území na kterých los platil je několikanásobně větší než území ČSR a proto je platnost na našem území považována za lokální. Sbírkový fond Československé třídní loterie obsahuje i losy označené jako Třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava ve smyslu předchozího odstavce o návaznosti emisí. Loterie Slovenského státu z let 1939-1945 by byla rovněž zařazena pod tuto třídní loterii, bohužel však v současné době ve sbírkových fondech není ani jeden exponát tohoto druhu.

Další případné změny řazení či popisu sbírek zde budou aktuálně zobrazovány a to i podle reakce Vás, návštěvníků těchto stránek, případnými Vašimi připomínkami a návrhy a také podle akvizic jednotlivých sbírkových fondů.

Budeme rádi, pokud objevíte jakékoli mezery v popisech, či chyby nebo budete-li mít jakýkoli exponát, který by se hodil k doplnění či rozšíření našich sbírek, když nám napíšete mail s Vaším podnětem či nabídkou.

1384837730_mcp logo gil0