Načítám data

Aktuálně o dluhopisech města Karlovy Vary

Většinou médií prošla aktuální zpráva o americkém právníkovi Edu Faganovi a jeho současném požadavku na proplacení dluhopisů města Karlovy Vary vydaných v roce 1924.
Dnes však málokdo ví něco bližšího o těchto dluhopisech a tak jsme připravili tuto krátkou aktualitu k městské půjčce Karlových Varů.

Půjčka byla uzavřena v roce 1924 na základě povolení ministerstva financí z 22. listopadu 1923 za účelem zaplacení nezaložených obecních dluhů, k úhradě schodku v mimořádném rozpočtu na rok 1923 a financování různých investic.

Celkem byla vydána půjčka v objemu 1.500.000 $ v kusech po 500 a 1.000$. Emise byla vydána v New Yorku 1. ledna 1924. Půjčka měla být splatná 1. ledna 1954 a byla hypotékárně zajištěna na veškerém nemovitém majetku města Karlovy Vary.

Dluhopisy se po vytištění obchodovaly na newyorkské burze. Při vydání půjčky byl kurz dolaru asi 35 Kč, město však díku úpisu dluhopisů za kurs 82,25% vynesla jen 1.236.011,08$ tedy něco přes 43,26 milionů Kč.

V roce 1933 opustily spojené státy zlatý standard a všechny dosavadní cenné papíry vydané na tzv. zlaté dolary, byly nadále propláceny v tzv. papírových dolarech, tedy bez nároku na vyplacení stejné hodnoty ve zlatě. Tato tzv. zlatá doložka byla jedním ze sporných bodů již za první republiky.

Během krize ve 30. letech došlo k poklesu příjmů města a tím se objevil problém se splácením této půjčky. Město se snažilo domluvit s věřiteli na snížení úrokového zatížení a současně požadovalo po republice státní záruky na půjčku. V roce 1935 byla podána žaloba na obec Karlovy Vary na zaplacení dlužných kuponů. V této době klesl kurs dluhopisů až na třetinu nominální hodnoty. Tento spor byl rozhodnut ve prospěch žaloby.

V roce 1938 byly Karlovy Vary připojeny k Německé říši a splácení se během války zastavilo. V době poválečné obnovy Československa byla 31. prosince 1946 uzavřena dohoda s vlastníky dluhopisů a stát převzal záruku za splácení těchto dluhopisů. Současně byla snížena úroková sazba na 4% s prodloužením splatnosti do 1. ledna 1966.

Problémy se splácením po roce 1948, resp. 1953 však pokračovaly. Dne 25. května 1984 bylo mezi tehdejším Federálním ministerstvem financí ČSSR a Ochrannou radou majitelů zahraničních dluhopisů (Foreign Bondholders Protective Council, Inc.) podepsáno memorandum o zaplacení neuhrazených dluhopisů, kdy stát s konečným řešením uzavíral tuto záležitost. Neproplacené dluhopisy byly předkládány k proplacení a v následujících měsících proběhlo závěrečné vyrovnání.

Zpracování podrobnější historie o vzniku a zejména splácení těchto dluhopisů si vyžádá více času a podrobnější studium archivních fondů. Můžeme však potěšit naše čtenáře, že v nejbližších číslech muzejního věstníku naleznou články o Československé státní půjčce v Londýně z roku 1922, která byla podobně komplikovaná a ještě do konce roku článek o Sovětské státní půjčce v Československu z roku 1935, která je neméně zajímavá. Shodou okolností obě půjčky spojuje jméno Dr. Edvarda Beneše, ale to již předbíháme, tak ať se máte na co těšit. Věstník vychází jako obvykle poslední týden v měsíci.