Načítám data

A. & J. Novotný [Spojené koželužské závody A. & J. Nejedlý v Kuklenách, akciová společnost]

Evidenční číslo: T7414
Název společnosti: A. & J. Novotný [Spojené koželužské závody A. & J. Nejedlý v Kuklenách, akciová společnost]
Město/Sídlo: Kukleny
Stát (Území):Královéhradecký kraj
Obor průmyslu: Kožedělný a gumárenský průmysl
Odesláno dne: není uvedeno
Tiskárna: není uvedena
Rok tisku: 1898-1955
Vedlejší motiv - Název pohlednice: není obsažen
Místo – Adresa: není uvedena
Veškerá reprodukční práva k uvedeným exponátům jsou vlastnictvím Muzea cenných papírů a jakékoliv kopírování či šíření reprodukcí bez souhlasu vlastníka není dovoleno